We zijn ons ervan bewust dat we met een kwetsbare doelgroep werken. Daarom vinden we het erg belangrijk dat onze vrijwilligers goed voorbereid aan het Avonturenkamp beginnen. In de maanden vóór het kamp zullen er twee voorbereidingsweekenden plaatsvinden, waarin onze vrijwilligers worden getraind. Tijdens deze trainingen leren ze meer over de doelgroep, de omgang hiermee en het omgaan met mogelijke moeilijkheden. Daarnaast worden de gedrags- en meldcode uitgebreid besproken. En ook niet geheel onbelangrijk: tijdens de voorbereidingsweekenden leren de vrijwilligers elkaar alvast beter kennen. Daardoor zijn ze al op elkaar ingespeeld wanneer het kamp begint en weet iedereen wat zijn of haar taak is.