Wij vragen onze vrijwilligers om vertrouwelijk met alle informatie om te gaan. Daarnaast wordt alleen de informatie over het kind/de thuissituatie met vrijwilligers gedeeld die voor hen relevant is. In onze Privacy & Imprint lees je hoe we gegevens verwerken en wie er binnen het kernteam hier allemaal toegang tot heeft.