Wanneer je zelf het zorgrecht hebt voor je kind(eren), dan is dit geen probleem. In andere gevallen is er officiële toestemming van de andere ouder/verzorger(s) van je kind nodig.