Jong & Geliefd heeft een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Deze persoon houdt zich bezig met de veiligheid binnen het team en tijdens onze activiteiten. Ook kijkt diegene naar hoe de veiligheid wettelijk gezien gewaarborgd kan worden. Onze deelnemers en vrijwilligers kunnen de VCP aanspreken wanneer zij grensoverschrijdend gedrag ervaren of hebben ervaren. Onze VCP is Meredith Siland en zij is bereikbaar via: meredithsiland@jong-geliefd.nl