De gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang en het contact tussen vrijwilligers en de (kwetsbare) deelnemers, en voor vrijwilligers onder elkaar. Tijdens de voorbereidingsweekenden zullen de vrijwilligers getraind en geïnformeerd worden over onze gedragscode.