De meldcode is een document met richtlijnen voor het melden van eventuele vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens de voorbereidingsweekenden zullen de vrijwilligers getraind en geïnformeerd worden over onze meldcode.