We selecteren onze vrijwilligers met zorg. Hiervoor hebben we een aannamebeleid opgesteld, waarin staat beschreven welke stappen we zetten in het proces van werving. Daarnaast staat er informatie in over wat we van vrijwilligers vragen, voordat we ze kunnen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan een intakegesprek, een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) en een handtekening onder onze gedragscode.