Het Avonturenkamp wordt geleid door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Omdat er veel vrijwilligers zijn, kunnen we elk kind de nodige hoeveelheid aandacht geven. Al deze vrijwilligers zullen allemaal, voordat het kamp begint, dezelfde trainingen krijgen. Ook zijn er mensen van het kernteam aanwezig. Zij zijn al het hele jaar bezig met dit kamp!