Financiële informatie

Stichting Jong & Geliefd is volledig afhankelijk van giften en fondsen. Daarom willen we transparant zijn over onze financiën.

ANBI

Stichting Jong & Geliefd is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donateurs giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De volledige ANBI-informatie over stichting Jong & Geliefd is terug te vinden in de documenten hiernaast.

Documenten

In onze jaarverslagen is meer te lezen over het verloop van ons werk als stichting. In ons financieel verslag is te lezen hoe we omgaan met onze financiën. Het projectplan Avonturenkampen is toegespitst op de organisatie van het Avonturenkamp, hierin is ook de begroting voor het kamp terug te vinden in het hoofdstuk ‘Financiën’. Het meerjarenbeleidsplan (2020-2023) is een visiedocument dat is opgesteld bij oprichting en bevat de visie van de stichting. Het beloningsbeleid geeft meer informatie over hoe vrijwilligers voor hun werk beloond worden.

Bestuur

Het bestuur van stichting Jong & Geliefd bestaat uit Tabea Korevaar (voorzitter), Dieuwke Haverlach (secretaris) en Matthijs Korevaar (penningmeester).

Contact

Mocht je vragen hebben of meer informatie over de documenten willen hebben, dan kun je contact opnemen met Tabea via info@jong-geliefd.nl.


Belangrijke documenten

Gegevens

Symphoniesingel 64B
6218 AA Maastricht
Nederland

KvK: 77585526
RSIN: 861055445

info@jong-geliefd.nl

Over ons

Jong & Geliefd is een christelijke non-profitorganisatie die zich inzet voor kinderen met een gedetineerde ouder.

Contact

info@jong-geliefd.nl

Symphoniesingel 64B
6218 AA Maastricht

KvK: 77585526
NL57 INGB 0009 431468
RSIN: 861055445