De meldcode is een document met richtlijnen voor het melden van eventuele vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens de […]
Jong & Geliefd heeft een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Deze persoon houdt zich bezig met de veiligheid binnen het team en […]
De gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang en het contact tussen vrijwilligers en de (kwetsbare) deelnemers, en […]
We selecteren onze vrijwilligers met zorg. Hiervoor hebben we een aannamebeleid opgesteld, waarin staat beschreven welke stappen we zetten in […]
Wij vinden het belangrijk dat er tijdens het Avonturenkamp een veilige sfeer heerst. Om deze sfeer te creëren, hebben we […]
Het is niet onze intentie om het over de strafzaken van ouders te hebben. Daarom vragen wij van vrijwilligers dat […]
Wij vragen onze vrijwilligers om vertrouwelijk met alle informatie om te gaan. Daarnaast wordt alleen de informatie over het kind/de […]
We zijn ons ervan bewust dat we met een kwetsbare doelgroep werken. Daarom vinden we het erg belangrijk dat onze […]